Bo Ottossons Åkeri ABhttp://www.reaxcer.se
2 lastbilar
Hem Företaget Personal Tjänster Tillstånd & Certifieringar Fastighetsbolaget Kontaktinformation

Trafiksäkerhetspolicy

För Bo Ottossons Åkeri AB.

Vår ambition inom företaget är att i alla lägen försöka vara föredömen i trafiken, samt sträva efter att försöka förebygga riskerna som kan drabba våra anställda och orsaka dem ohälsa och olycksfall. Vi ska vidare aktivt verka för att uppsatta mål uppnås och att de regler som berör arbetet efterlevs.

Som en del i detta arbete har vi satt upp följande punkter för anställda och ledning inom företaget:


- Respekterar kör- och vilotidsreglerna
- Respekterar och följer hastighets-bestämmelser
- Använder alltid säkerhetsbälte
- Håller avstånd till framförvarande
- Respekterar gällande viktbestämmelser
- Tar hänsyn till väglag och trafiksituation
vid körplanering
- Säkrar godset på riktigt sätt
- Är sprit- och drogfri (inkl. mediciner med
röd trangel)
- Undviker att köra trött
- Håller fordonen i trafiksäkert skick

- Använder varsel klädsel vid abete på eller
vid väg
- Till arbetsledning rapportera alla olyckor och tillbud snarast möjligt
- Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste brya mot policyn och dess innebörd
- Aktivt verka för att alla ev. tillbud och
olyckor på arbetsplatsen rapporteras
till arbetsledningen
- Arbetsledningen ska också se till så att alla ev. olyckor på arbetsplatsen rapporteras till arbetsmiljöverket.


Tillbaka ett steg
 
Nyheter

2007-05-08
Välkommen till vår nya hemsida!