Bo Ottossons Åkeri ABhttp://www.reaxcer.se
2 lastbilar
Hem Företaget Personal Tjänster Tillstånd & Certifieringar Fastighetsbolaget Kontaktinformation

Välkommen till Bo Ottossons Åkeri AB

Jämtfrakts miljöpris 1998 har tilldelats Bo Ottossons Åkeri AB med motiveringen:

"Åkeriet har med egen drivkraft och egna medel startat återvinningsgård i Strömsund,
där åkeriet köpt tidigare ABC laminats platta som uppläggningsplats. Åkeriet har vidare
lagt upp system för insamling av återvinningsmaterial från företagen företrädelsevis
inom Strömsunds tätort med omnejd. Åkeriet informerar också företag och inspirerar
dem att börja källsortera, samt utbildar sina anställda i återvinningsfrågor"

Thomas Palmgren, Dir. Kommunförbundet
John Bruna Jacobson, Ordf. Jämtfrakt AB
Bengt Åsengård, VVD Jämtfrakt AB

Tillbaka ett steg